Príbehy mocných

Na samotnom začiatku je dôležité spomenúť, že novo vzniknutý svet - svet Agiberia - obývali bytosti, ktoré prišli z rôznych dimenzií a ktorých osudy boli úplne rozdielne. Ich doterajšie skúsenosti však zásadne ovplyvňovali ich správanie a ďalšie rozhodovanie.
Úplne odlišný, posledný svojho druhu na tejto strane brány, je Mliekotras. Silný a mocný bojovník, ktorý putoval so svojou družinou, aby našiel miesto, ktoré im poskytne lepšie podmienky pre život. Neovláda mágiu ani žiadne kúzla. V každom súboji sa musí spoľahnúť iba na svoju silu a svoju zbraň. Vždy žil vo veľmi krutých podmienkach, zvyknutý bojovať sám za seba. Po mnohých rokoch tvrdej práce si vycvičil vlastnú skupinu bojovníkov. Vojnové obdobie pri zrode Agiberie ale bolo pre jeho spolubojovníkov veľmi náročné a prežil je len najskúsenejší - Mliekotras. Nenechal sa zlomiť a aj táto skúsenosť ho posunula ďalej v jeho celoživotným zdokonaľovaní bojových techník.

Úplne iný príbeh prišiel do Agiberie s Repozemcom, rozvážnym druidom. Ten sa v pradávnych dobách - ešte pred vznikom Agiberie - venoval výrobe zbraní. Pri výkone povolania sa dostal do kontaktu s mnohými bojovníkmi. Nie raz bol svedkom neuveriteľnej krutosti a utrpenia. Jedného dňa si u neho objednala svoju zbraň aj bojovníčka Warnilka. Druid sa do nej okamžite zamiloval. Warnilka však bola urodzeného pôvodu a jej rodina si nepriala, aby sa ich dcéra stretávala so zbrojárom. Warnilka ich rozkaz poslúchla. Od zbrojára si nechala vyrobiť svoj ostrý meč, ktorý v boji používa dodnes a vydala sa na púť, ktorej poslaním bola ochrana mieru. Na svojich cestách však stále tajne dúfa, že bude mať ešte niekedy príležitosť sa so zbrojárom stretnúť.

Sklamaný Zbrojár sa rozhodol, že už nechce byť pri ničom, čo spôsobuje bolesť a smrť. Uchýlil sa do lesa, kde sa teraz venuje mágii a liečeniu.