Prepojenie dimenzií

V dávnej minulosti existoval rozľahlý svet. Svet, v ktorom všetci žili v pokoji, mieri a využívali svoje mimoriadne schopnosti. Jedného dňa však nastal zlom.

Brány rôznych dimenzií sa znenazdajky otvorili a prepojili doteraz oddelené svety. Nikto netušil, čo ho za otvorenou bránou čaká a čo všetko sa môže na jeho území stáť. Cesty boli úplne voľné a do známeho priestoru mohol vstúpiť ktokoľvek cudzí a behom okamihu všetko zmeniť.

S obrovskou túžbou za poznaním, mocou a bohatstvom začali mnohé bytosti putovať.

Nič však netrvá večne. Rovnako ako sa brány z neznámeho dôvodu náhle otvorili, došlo celkom nečakane v jednom okamihu k ich uzatvoreniu. Všade panoval veľký zmätok a chaos. Došlo k stretnutiu bytostí, ktoré spolu nevedeli žiť.

Nastal dlhý, krutý boj o prežitie ....