Dianie v Agiberii

Príbehy mocných

Na samotnom začiatku je dôležité spomenúť, že novo vzniknutý svet – svet Agiberia – obývali bytosti, ktoré prišli z rôznych dimenzií a ktorých osudy boli úplne rozdielne. Ich doterajšie skúsenosti však zásadne ovplyvňovali ich správanie a ďalšie rozhodovanie.

Nové usporiadanie

Dlhodobé spory a kruté boje však všetkých obyvateľov nesmierne vyčerpávali. Nikto nemal dostatok času a priestoru na to, aby sa venoval svojmu poslaniu a zdokonaľovaniu svojich schopností a kvalifikácie.

Prepojenie dimenzií

V dávnej minulosti existoval rozľahlý svet. Svet, v ktorom všetci žili v pokoji, mieri a využívali svoje mimoriadne schopnosti. Jedného dňa však nastal zlom.

Svet plný kúzelných nápojov

Agiberia existuje už mnoho rokov, všetci ju poznajú a neustále dobývajú. Plne ju ovládať však nie je možné. Pre udržanie obdobia pokoja a mieru je nevyhnutné, aby spolu jej obyvatelia spolupracovali. Každý je iný a v Agiberii má svoje pevné miesto. Ak jednému dôjdu sily, oslabí to aj ostatných.